Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Jongerenboeken Cadans (12 jaar en ouder) - algemeen
Denken, voelen, doen
aan de slag met Acceptatie en Commitment Therapie
een lees- en doeboek voor kinderen en jongeren

Maaike Steeman
ISBN: 9789085606710
104 pagina's
1ste druk, 2016
Prijs: € 17.50

Bestel aantal:

 

De binnenwereld is alles wat er van binnen gebeurt: gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties, beelden, muziek, herinneringen, fantasieën, het Ik. Onze gedachten en gevoelens hebben veel invloed op ons gedrag en de keuzes die we maken. Ze bepalen daardoor voor een groot deel ons leven. Soms zit de binnenwereld ons in de weg. Dan hebben we nare gedachten en nare gevoelens en verliezen we de controle over ons gedrag.
In dit boek wordt uitgelegd wat er in de binnenwereld gebeurt en hoe dat werkt. Je leert daarmee je gedachten en gevoelens beter te begrijpen en je leert er woorden aan te geven, waardoor je er makkelijker over kan praten. Je kan het boek lezen als je nieuwsgierig bent naar de binnenwereld en je kan het lezen als je wilt leren omgaan met nare gedachten of gevoelens.
Naast informatie en voorbeelden vind je veel praktische oefeningen om mee aan de slag te gaan. Je wordt aan het denken gezet over wie je wilt zijn en wat je belangrijk vindt in jouw leven.

Dit boek is geschreven voor kinderen en jongeren en voor de mensen om hen heen. De rode draad in het boek is de Acceptatie en Commitment Therapie (ACT), een nieuwe therapievorm waarvan de leertheorie (onder andere Cognitieve Gedrags Therapie) en recent onderzoek naar gedachten en taal de basis vormen.

Maaike Steeman is GZ psycholoog en heeft een eigen praktijk. Zij is getrouwd en moeder van twee dochters. Sinds 2007 is zij bezig met ACT. Het leerproces om zich deze therapie eigen te maken heeft haar eigen leven verrijkt. Zij ziet in de dagelijkse praktijk hoe cliënten opbloeien met behulp van ACT en hun leven meer in eigen hand nemen.


in de media

Een heel duidelijk en prettig leesbaar boek, en dat het veel ouders/opvoeders en jongeren mag helpen.
Recensie patiëntenmagazine Vizier


Prijs: € 17.50
Bestel aantal:
Denken, voelen, doen


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Meer over deze auteur(s):
Maaike Steeman
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.